Productstoffen

Omschrijving: 

[definitie]
Productstoffen behoren tot de hulpstoffen bij de productie van papier.

[toelichting]
In het papierproductieproces wordt een breed scala aan hulpstoffen gebruikt. Er zijn twee hoofdcategorieën te onderscheiden: productstoffen en processtoffen. Productstoffen behoren tot de grondstoffen van het papier: ze zijn onderdeel van het eindproduct en beïnvloeden op die manier de papiereigenschappen.
Productstoffen zijn: bindmiddelenlijmstoffennatsterktemiddelenvulstoffenkleurstoffen en optische witmakers.

[milieueffect]
De milieueffecten kunnen per hulpstof variëren.