Gramgewicht

[definitie]
Het gewicht van papier wordt uitgedrukt in het aantal grammen per vierkante meter (g/m²) en wordt ‘gramgewicht’ genoemd. Formeel gezien is deze benaming onjuist omdat het niet een gewicht betreft, maar een gewicht per oppervlakte. De juiste benaming is basismassa.

[toelichting]
Het gramgewicht is afhankelijk van de samenstelling van het papier. De hoeveelheid celstofvulstof en vocht, en bijvoorbeeld ook de eventuele coating, bepalen het gewicht per vierkante meter. Ook het type vezelbron dat gebruikt is, heeft invloed op het gramgewicht. Ook is er vaak een relatie te vinden tussen gramgewicht en sterkte-eigenschappen.
Als papier dan 90 g/m² weegt, dan weegt een briefpapier op A4-formaat (= 1/16 m²) dus 0,21 m x 0,297 m x 90 gram = 5,6 gram.
Het gramgewicht is mede bepalend voor kenmerken als de opaciteit en de dikte van het papier.
De verhouding tussen de dikte van het papier, uitgedrukt in micron (μ = 0,001 mm), en het gramgewicht (g/m²) wordt ‘opdikking’ genoemd.

[milieueffect]
Het gramgewicht van het papier bepaalt in belangrijke mate het gewicht van het gedrukte eindproduct, en is dus van invloed op de kosten en de milieueffecten van transport en verzending. Verder verbuikt men in de regel voor dikker papier meer vezels dan voor dunner papier. Hiernaast is dikker papier ook nog eens lastiger op het juiste formaat te krijgen.