Stijfheid

[definitie]
Onder stijfheid wordt verstaan de weerstand tegen het buigen van papier.

[toelichting]
Als het papier wordt gebogen (gevouwen) moet de buitenkant van de vouwnaad van het papier zo rekbaar zijn dat het papier niet scheurt, terwijl de binnenkant van de vouw van het papier ook heel moet blijven door het samendrukken door de vouw. Op de afbeelding is een dwarsdoorsnede van een stuk papier te zien wat gebogen wordt, hier worden de mogelijke defecten van buiging gegeven; scheuren aan de buitenkant van de vouw, en samendrukking aan de binnenkant van de vouw.

De mate van stijfheid wordt uitgedrukt als:

k = F / d

Waarin k de mate van stijfheid is, F de toegepaste kracht en d de (lengte)vervorming die optreedt als gevolg van de kracht.
Stijfheid wordt beïnvloed door de looprichting van het papier (papier heeft een grotere stijfheid in de richting van de vezel), de keuze en de maling van de vezel, de hulpstoffen en de dikte van het papier.

[milieueffect]
De stijfheid wordt beïnvloed door de receptuur en de looprichting van het papier. Als een grotere stijfheid vereist is, heeft dit gevolgen voor bijvoorbeeld de dikte.