Duurzaamheid

PapierPraat liet onderzoek verrichten naar de duurzaamheidscriteria die verschillende milieukeurmerken, overheden en andere milieu-initiatieven hanteren. Het resultaat van dit onderzoek levert een uniek overzicht op van relevant geachte criteria en van de beschikbaarheid van de betreffende informatie.
Deze branchebrede vergelijking van duurzaamheidscriteria werd op de website achter de ingang ‘Duurzaamheid’ ondergebracht en wel op de onderdelen ‘Ontwikkeling en innovatie’, ‘Eisen duurzaam papier’ en ‘Wensen duurzaam papier’.
Voor de gebruiker van PapierPraat ontstaat zodoende een overzicht van de criteria die hij of zij zelf wenst aan te leggen, en van de keurmerken en de organisaties en instanties die op dat gebied actief beleid voeren.
De volgende onderwerpen zijn verwerkt in factsheets: