Opaciteit

[definitie]
Opaciteit is een papiereigenschap die staat voor de mate van ondoorzichtigheid (of: ondoorschijnendheid) van het papier.

[toelichting]
Opaciteit wordt uitgedrukt in procenten. Hoe lager het getal, hoe transparanter het papier. De opaciteit van papier wordt beïnvloed door de samenstelling en de productiemethode ervan: onder andere de gebruikte vulstoffen, de vezels, de maling daarvan en de kleur van het papier bepalen in hoge mate de doorzichtigheid.
Opaciteit kan worden vergroot door het gebruik van vulstoffen en door het gebruik van titaandioxide in de coatingSatineren verlaagt de opaciteit. Lang malen geeft een transparant materiaal, kort malen geeft een papier met een hoge opaciteit doordat de vezels verkorten door het malen. Kortere vezels zorgen voor een lage opaciteit.
De meting staat beschreven in ISO 2471.

[milieueffect]
Een juiste papierkeuze op basis van gewenste en/of voorgeschreven papiereigenschappen voorkomt onnodig materiaalverbruik.