Vulstoffen

Omschrijving: 

[definitie]
Vulstoffen behoren tot de hulpstoffen bij de productie van papier.

[toelichting]
In het papierproductieproces wordt een breed scala aan hulpstoffen gebruikt. Er zijn twee hoofdcategorieën te onderscheiden: productstoffen en processtoffen. Vulstoffen behoren tot de productstoffen en hebben verschillende functies. Ze verbeteren bijvoorbeeld de bedrukbaarheid en beschrijfbaarheid van papier, verhogen de opaciteit (ondoorzichtigheid), en vergroten de onderlinge verbindingen in het papier.
Als vulstoffen worden gebruikt: magnesiumoxide (MgO), porseleinaarde (kaolien), krijt (calciumcarbonaat) en titaandioxide.

[milieueffect]
De milieueffecten kunnen per vulstof variëren.