Processtoffen

Omschrijving: 

[definitie]
Processtoffen behoren tot de hulpstoffen bij de productie van papier.

[toelichting]
In het papierproductieproces wordt een breed scala aan hulpstoffen gebruikt. Er zijn twee hoofdcategorieën te onderscheiden: productstoffen en processtoffen.
Processtoffen beïnvloeden het productieproces en bepalen op die manier mede de papiereigenschappen. Processtoffen zijn: antischuimmiddelen, (dispergeermiddelen), retentiemiddelenantislijmmiddelenwaterbehandelingsmiddelenpH-regelaars en fixeermiddelen.

[milieueffect]
De milieueffecten kunnen per hulpstof variëren.