Fixeermiddelen

Omschrijving: 
[definitie]
Fixeermiddelen verbeteren de hechting van hulpstoffen (met name kleurstoffen) aan de vezels die de basis van het papier vormen.

[toelichting]
Als fixeermiddelen van in water oplosbare kleurstoffen worden ingezet: aluminiumsulfaat (voor fixatie van zure kleurstoffen), aluminiumsulfaat in combinatie met harslijm als zuurfixeermiddel (voor fixatie van basische kleurstoffen) of met een polyamide of polyamine retentiemiddel (voor fixatie van basische kleurstoffen ter inkleuring van ongebleekte celstof pulp en houtvezelstoffen die een hoog ligninegehalte hebben).

[milieueffect]
Aluminiumsulfaat maakt het water dat bij de papierproductie wordt gebruikt zuur.