Glans

[definitie]
Glans is een eigenschap van papier die een indicatie geeft van de mate waarin het papieroppervlak licht (niet diffuus) weerkaatst.

[toelichting]
De glans van het papier is sterk afhankelijk van de vezel en de maling ervan, en van de receptuur van de vulstof en de grondstoffen in de coating die wordt aangebracht op het papieroppervlak. Vulstoffen, en vooral kaolien, hebben grote invloed op de glans en gladheid van papier. Verder heeft de ruwheid ook invloed op het papier. Een hoge ruwheid zorgt ervoor dat licht dat op het papier valt alle richtingen op verstrooid wordt waardoor het minder glanzend lijkt.
Door het papier te satineren kan de glans nog verder worden verhoogd: de papierbaan wordt hierbij door een satineerkalander (bestaande uit twee of meer gladde walsen) geleid. Satineren heeft een gunstige invloed op de glans, maar een ongunstige op onder andere opaciteit.
De glans van papier wordt bepaald volgens ISO 8245. Hierbij wordt, afhankelijk van het doel, de glans onder verschillende hoeken gemeten.

[milieueffect]
De glans van het papier stelt eisen aan de coating of het kalanderen.