Berststerkte

[definitie]
De berststerkte is een eigenschap van papier die aangeeft hoeveel druk een bepaalde papiersoort kan weerstaan zonder te barsten.

[toelichting]
Om de berststerkte te bepalen wordt op een stuk papier of karton een gelijkmatig verdeelde druk (weergegeven in kg/m² of in kiloPascal (kPa)) langzaam maar zeker opgevoerd, totdat het materiaal barst. De papiersterkte wordt, in relatie tot het gramgewicht, vervolgens uitgedrukt in ‘berststerkte volgens bv. Mullen’.
Berststerkte staat omschreven in ISO-2758 en -2759.
Voor bepaalde toepassingen, zoals verpakkingen, moet papier over een voorgeschreven minimale berststerkte beschikken.

[milieueffect]
De gewenste berststerkte wordt verkregen door een aangepaste maalprocedure voor de pulp.
Een juiste papierkeuze op basis van gewenste en/of voorgeschreven papiereigenschappen, zoals de berststerkte, voorkomt onnodig materiaalverbruik.