Dubbelvouwgetal

[definitie]
Het dubbelvouwgetal (ook wel aangeduid als ‘vouwgetal’) is een eigenschap van papier die een indicatie geeft van de sterkte van het papier.

[toelichting]
Het dubbelvouwgetal is het aantal keren dat een vel papier kan worden dubbelgevouwen zonder te scheuren. Deze papiereigenschap is vastgelegd in de internationale norm NEN-ISO 5626.
Behalve een indicatie van de sterkte van het papier kan het dubbelvouwgetal, gemeten voor en na (kunstmatige) veroudering, ook iets zeggen over de houdbaarheid van een papiersoort.

[milieueffect]
Een juiste papierkeuze op basis van gewenste en/of voorgeschreven papiereigenschappen voorkomt onnodig materiaalverbruik.
Het dubbelvouwgetal van het papier stelt eisen aan de receptuur (o.a. de vezelsamenstelling, de maling van de grondstoffen en hulpstoffen) ervan.