Hulpstoffen in de papierindustrie

Omschrijving:

[definitie]
Hulpstoffen verbeteren zowel het productieproces als bepaalde eigenschappen van papier.

[toelichting]
In het papierproductieproces wordt een breed scala aan hulpstoffen gebruikt. Er zijn twee hoofdcategorieën te onderscheiden: productstoffen en processtoffen. Tot de productstoffen behoren onder andere de bindmiddelen, lijmstoffen, kleurstoffen, optische witmakers en natsterktemiddelen.
Processtoffen zijn onder andere fixeermiddelen, retentiemiddelen, antislijmmiddelen, antischuimmiddelen, ontwateringversnellers en pH-regelaars.

[milieueffect]
De milieueffecten kunnen per hulpstof variëren.