Ruwheid

[definitie]
Ruwheid is een papiereigenschap die een indicatie geeft van de mate waarin het papieroppervlak op microschaal vlak is.

[toelichting]
De ruwheid van het papieroppervlak is meestal goed zichtbaar, maar om deze eigenschap meetbaar en onderling vergelijkbaar te maken zijn verschillende meetmethodes vastgelegd en standaarden opgesteld, bijvoorbeeld:
ParkerPrintSurf (PPS)
Een cylinder wordt op het papier gedrukt en de hoeveelheid lucht die ontsnapt, wanneer een vastgestelde druk binnen de ring wordt opgewekt, is een maat voor de ruwheid van het papier (µm) volgens ISO 8791/4
En ook: Bekk – ISO 5627; Bendtsen – ISO 8791-2; Sheffield – ISO 8791-3 en Gurley.

Ruwheid is lastig uit te drukken in een enkele eenheid omdat er meerdere types ruwheid zijn. Ruwheid is een combinatie van verschillende factoren zoals de hoogte van de oneffenheden, de vorm en de stijlheid van de oneffenheden. Als gevolg hiervan zijn er dus vooral experimentele methodes ontwikkeld om de ruwheid te bepalen in plaats van op theorie gebaseerde modellen die de ruwheid beter zouden beschrijven.

[milieueffect]
Een juiste papierkeuze op basis van gewenste en/of voorgeschreven papiereigenschappen voorkomt onnodig materiaalverbruik.
De ruwheid van het papier stelt eisen aan de coating en het kalanderen. Ruwer papier moet bijvoorbeeld eerst gekallanderd worden, wat een extra productiestap oplevert.