Witheid

[definitie]
Witheid is een eigenschap van papier die een indicatie geeft van de mate waarin het papieroppervlak licht weerkaatst, en de helderheid (‘brightness’).

[toelichting]
Hoe hoger de witheid van papier, hoe meer licht er wordt gereflecteerd. Dit wordt gemeten volgens ISO 11475/11476. Onder normale omstandigheden is de maximaal haalbare reflectie 100 procent, maar als er gebruik is gemaakt van optische witmakers (‘opwitters’) kan dat percentage zelfs boven de 100 procent uitkomen. Deze witmakers zetten onzichtbare ultraviolette straling om in zichtbaar licht, waardoor de waargenomen reflectie hoger is dan de aanvankelijke hoeveelheid licht afkomstig van de lichtbron.

[milieueffect]
De witheid van het papier stelt eisen aan de receptuur (o.a. de vulstoffen) en de eventuele coating ervan.