Doorscheurweerstand (scheursterkte)

[definitie]
De doorscheurweerstand is een eigenschap van papier die een indicatie geeft van de sterkte van het papier.

[toelichting]
Om de doorscheurweerstand van papier te meten wordt eerst een snee in het papier gemaakt, waarna de kracht wordt gemeten die nodig is om de papierstrook door te laten scheuren. Een veelgebruikte manier om deze meting te verrichten is de ‘Elmendorf methode’ – onder die naam is ook speciale meetapparatuur verkrijgbaar.
De doorscheurweerstand wordt uitgedrukt in mN.m2/g en is als norm nationaal (NEN 1760) en internationaal (ISO 1974) vastgelegd. Sommige toepassingen (bijvoorbeeld verpakkingen) stellen specifieke eisen aan het te gebruiken papier.

[milieueffect]
Een juiste papierkeuze op basis van gewenste en/of voorgeschreven papiereigenschappen voorkomt onnodig materiaalverbruik.
De doorscheurweerstand van het papier stelt eisen aan de receptuur (o.a. de vezelsamenstelling, de maling van de grondstoffen en hulpstoffen) ervan.