Malen

Omschrijving: 

[definitie]
Tijdens het productieproces worden de vezels gemalen om het papier van specifieke eigenschappen te voorzien.

[toelichting]
De vezelsoort (naaldhoutloofhout), de wijze van pulpproductie en het malen van de vezels beïnvloedt onder andere de gladheid, de sterkte, de doorzichtigheid/opaciteit en de porositeit van het geproduceerde papier. Zeer sterk gemalen vezels leveren transparante papiersoorten op.
Er wordt onderscheid gemaakt in fibrillerende maling en snijdende of verkortende maling. Een ver doorgevoerde fibrillerende maling wordt ook vette maling genoemd.
De fibrillerende maling resulteert in een sterk en doorzichtig vel. De pulp heeft een slechte ontwatering.
De snijdende maling geeft als resultaat verkorte vezels en een gemakkelijke ontwatering van de pulp. Dat leidt tot een zwak en opaak papier.

[milieueffect]
Het malen van de vezels beïnvloedt de ontwatering van de vezelmassa tijdens de papierproductie negatief. De slechte ontwatering bij sterk gemalen vezels heeft tot gevolg dat de machinesnelheid verlaagd moet worden om tot voldoende droging voor papiervorming te komen.