Dikte van papier

[definitie]
De dikte van een vel papier wordt gemeten en uitgedrukt micrometers of ‘micron’ (1 µm = 0,001 mm).

[toelichting]
De dikte van het papier is van belang voor de drukker, omdat hij de drukspanning in de pers moet afstemmen op de papierdikte zodat er een perfecte afdruk ontstaat.
De dikte van het papier is ook van invloed op de verdere nabewerkingsmogelijkheden (zoals perforeren of vouwen), en op gebruiksgemak en uiterlijk van het eindproduct.
De verhouding tussen de dikte van het papier, uitgedrukt in micron (= 0,001 mm), en het gramgewicht (g/m²) wordt ‘opdikking’ genoemd. Bijvoorbeeld: een 90 grams papiersoort met een dikte van 198 micron heeft een opdikking van 198 : 90 = 2,2.

[milieueffect]
Een juiste papierkeuze op basis van gewenste en/of voorgeschreven papiereigenschappen voorkomt onnodig materiaalverbruik.
De dikte (en eventuele opdikking) van het papier stelt eisen aan de receptuur (o.a. de vezelsamenstelling, de maling van de grondstoffen, vulstoffen en hulpstoffen) ervan.
De dikte van het papier bepaalt in belangrijke mate de omvang van het gedrukte eindproduct en is dus van invloed op de kosten en de milieueffecten van transport en verzending.