Radeerbaarheid

[definitie]
Radeerbaarheid is de mate waarin het oppervlakte bestand is tegen bijvoorbeeld wrijving.

[toelichting]
Radeerbaarheid is vergelijkbaar met de plukweerstand, maar in een andere richting. Waar bij plukweerstand de vezel loodrecht uit het oppervlak getrokken wordt, is bij radeerbaarheid sprake van het verplaatsen van vezels in het oppervlak zelf. Practisch gezien betekent dit dat het oppervlak bij hoge radeerbaarheid beschrijfbaar blijft als je gaat gummen. Daarom is voor papier waarop gedrukt wordt de radeerbaarheid van minder belang dan voor papier waarop geschreven en gegumd wordt.

[millieueffect]
Hoge radeerbaarheid is alleen van belang voor papier met specifieke doeleinden. Als hoge radeerbaarheid niet nodig is dan is een milieuvriendelijker productieproces meer op zijn plaats.