Basiseigenschappen

Basiseigenschappen omschrijven de algemene eigenschappen van papier: dikte van papiergramgewichtopdikking. De basiseigenschappen hebben dus vooral te doen met de ruimtelijke dimensies van het papier. Hoe dik het is, hoe zwaar en de verhouding tussen deze twee. Als stelregel geldt dat het vergroten van deze eigenschappen een negatieve invloed heeft op de milieuvriendelijkheid van het papier. De basiseigenschappen zijn voor een deel gekoppeld aan de sterkte-eigenschappen omdat het verhogen van eigenschappen zoals het gramgewicht vaak een positief effect heeft op de sterkte van het papier.