Oppervlakte-eigenschappen

Oppervlakte-eigenschappen zeggen iets over de oppervlakte van het papier: zijn er holtes en zo ja, hoe groot zijn deze en welke vorm hebben ze? Is het papier bestand tegen beschadiging van dat oppervlak door mechanische krachten of aantasting door licht? De oppervlakte-eigenschappen zijn van groot belang voor papier, zo heeft de oppervlakte bijvoorbeeld invloed op hoe het papier aanvoelt, hoe het er uitziet en in zekere mate ook hoe goed het bedrukbaar is. Vooral voor meerkleurendruk zijn bepaalde oppervlakte-eigenschappen nodig.

De eigenschappen die de oppervlakte beschrijven zijn: