Helderheid

Omschrijving: 

[definitie]
Helderheid is een eigenschap van papier die een indicatie geeft van de mate waarin het papieroppervlak licht weerkaatst.

[toelichting]
De helderheid van papier wordt gestandaardiseerd bepaald volgens ISO 2470. De helderheid is de hoeveelheid licht die gereflecteerd wordt van op het papieroppervlak in verhouding tot de hoeveelheid blauw licht (van 457-nanometers golflengte) die het oppervlak raakt.
Hoe helderder het papier, hoe transparanter het vaak wordt.

[milieueffect]
De helderheid van het papier stelt eisen aan de receptuur (o.a. de vulstoffen) en de coating.