Aluminiumsulfaat

Omschrijving: 

[definitie]
Aluminiumsulfaat (Al2(SO4)3) is een hulpstof die niet alleen als retentiemiddel wordt gebruikt maar ook als lijmstof die bij het intern verlijmen van papiervezels het papier beter bedrukbaar en beschrijfbaar maakt.

[toelichting]
Papiervezels nemen van nature snel vloeistoffen op. Om papier beter bedrukbaar en beschrijfbaar te maken wordt wel gebruik gemaakt van harslijm. Om harslijm goed aan het vezeloppervlak van het papier te binden en een goede waterafstotendheid te bewerkstelligen wordt aluminiumsulfaat (door papiermakers ook wel ‘papiermakersaluin’ genoemd, hoewel het geen aluin is) als hulpstof ingezet. De harsdeeltjes reageren met de aluminiumdeeltjes en vormen zo een coating van aluminiumzout op het papieroppervlak.

[milieueffect]
Aluminiumsulfaat is een hergebruikt afvalproduct van de aluminiumindustrie. Het maakt het water dat bij de papierproductie wordt gebruikt zuur. Het gebruik ervan neemt om deze reden af.