Kleurstoffen

Omschrijving: 
[definitie]
Kleurstoffen zijn hulpstoffen die tijdens het papierproductieproces aan de vezelmassa worden toegevoegd, maar ze kunnen ook aan het oppervlak of in de coating worden aangebracht, om de juiste tint of kleur van het papier te bereiken.

[toelichting]
Kleurstoffen, in de vorm van pigmenten of organische stoffen, beïnvloeden de witheid of de kleur van papier. Kleurpigmenten zijn vaak erg kostbaar. Omdat kleurpigmenten zich vaak maar moeilijk binden aan de vezel, moet er een fixeermiddel worden gebruikt om de hechting te verbeteren. Organische kleurstoffen binden zich wel direct aan de vezel, al is ook hier soms een fixeermiddel nodig.
Basische kleurstoffen zijn relatief goedkoop. De binding met het vezeloppervlak is goed en de belasting van de waterkringloop in het proces is gering. De kleurechtheid is niet zo goed als die van kleurpigmenten.
Met kleurpigment gekleurde papieren zijn in het algemeen goed lichtecht, en veelal ook bestand tegen chemicaliën (zoals aantasting door zuur). Kleurpigmenten zijn veel duurder dan zure en basische kleurstoffen. Daarom worden ze uitsluitend voor zeer hoogwaardige papieren gebruikt.

[milieueffect]
Kleurpigmenten kunnen zware metalen bevatten en sommige synthetische kleurstoffen zijn giftig.