Porseleinaarde

Omschrijving: 

[definitie]
Porseleinaarde wordt gebruikt als hulpstof bij de productie van papier.

[toelichting]
Porseleinaarde is een verzamelnaam voor allerlei soorten gesteente, en wordt ook wel kaolien of ‘chinaclay’ genoemd. Het slib van deze gesteentesoorten wordt bij de productie van papier gebruikt als vulstof, maar ook als pigment voor de van gestreken papiersoorten. Deze papiersoorten worden veelal aangeduid met ‘MC’, wat staat voor ‘machine coated’. Door een of meerdere strijklagen aan te brengen ontstaat een glad, glanzend en egaal papieroppervlak.

[milieueffect]
Porseleinaarde word behalve in China ook gewonnen in onder andere Engeland, Amerika, Brazilië, Suriname en Japan. Bij die winning ontstaan grote hoeveelheden afvalstoffen in de vorm van zand, stenen en mica: de productie van 1 ton porseleinaarde veroorzaakt zo’n 9 ton afval. Het afval wordt teruggestort op het gedolven gebied, waardoor de structuur en de balans daar ingrijpend verandert.