Effenheid

Omschrijving: 

De mate waarin het oppervlak van papier respectievelijk karton overeenkomt met een (theoretisch) plat vlak.
De dichte oppervlaktestructuur is opgevuld met vulstoffen (zoals bij MC) waardoor de inkt minder diep in het papier wegzakt. De kleuren blijven daardoor frisser terwijl een fijner rasterliniatuur gebruikt kan worden.
In de normbladen ISO 5627, NEN-EN-ISO 8791-2, ISO 8791-3, ISO 8791-4 en IGT W26 staat beschreven waaraan de test/meetmethodes moeten voldoen die de effenheid van het papier meten.