Calciumcarbonaat

Omschrijving: 

Calciumcarbonaat (CaCO3) is een zout en wordt als pigment in coating gebruikt. Calciumcarbonaat is slecht oplosbaar in water, maar lost in een zure oplossing op.
Calciumcarbonaat veroorzaakt irritaties van de luchtwegen en de huid en kan ernstig oogletsel teweegbrengen.