Natronloog

Omschrijving: 
[definitie]
Natronloog is een heldere, kleurloze oplossing van natriumhydroxide in water. Het is niet vluchtig en niet brandbaar. Het is een bijtende basische stof die sterk reageert met zuren.

[toelichting]
Natronloog (NaOH) is een hulpstof die wordt ingezet bij het papierfabricageproces.
Natronloog behoort tot de processtoffen, en vervult verschillende functies. Het dient onder andere om de pH-waarde van de vezels te verhogen, zodat deze goed zwellen en daardoor beter kunnen worden gemalen.
Natronloog wordt ook (samen met waterstofperoxidewaterglasDTPA en vetzuur) in het ontinktingsproces toegepast. Harsen en oliën in inkten breken af; door het zwellen van de vezels barsten inkten van de vezels.

[milieueffect]
Natronloog is een erg sterke base, en kan invloed hebben op de pH van grond- en oppervlakteater. Ook kan het schadelijk zijn voor de menselijke huid en brandwonden veroorzaken. Natronloog is ook extreem gevaarlijk als het in het oog terechtkomt, aangezien het het hoornvlies kan aantasten. Verder kan natronloog erg sterk reageren met zuren, waarbij veel warmte ontwikkeld wordt. In extreme gevallen kan dit voor een soort ontploffing zorgen omdat door de warmteontwikkeling het water opeens verdampt.