Waterglas

Omschrijving: 
[definitie]
Waterglas is de triviale naam van natriumsilicaat, een stof die in de papierindustrie gebruikt wordt als een flotatiemiddel

[toelichting]
Waterglas is een wit poeder dat goed oplost in water. Waterglas is een base, en is stabiel in een neutrale of basische omgeving. Waterglas is een waterbehandelingsmiddel, dat gebruikt wordt om colloide-deeltjes groter te maken zodat ze onder invloed van zwaartekracht naar de bodem zakken.
Waterglas wordt ook gebruikt tijdens het recyclen van oud papier. Het hecht aan inktdeeltjes en zorgt ervoor dat ze beter dispergeren.

[milieueffect]
Waterglas is corrosief en kan een longoedeem veroorzaken als het ingeademd wordt.