Natriumhydroxide

Omschrijving: 
[definitie]
Natirumhydroxide is een veel gebruikte sterke base. Het staat ook bekend als caustische (of caustic) soda, en  in oplossing als natronloog.

[toelichting]
Natronloog is een sterke base die in veel industriële processen gebruikt wordt. In de papierproductie wordt het gebruikt voor het behandelen van de papierpulp om de lignine van de cellulosevezels te scheiden. Ook wordt het gebruikt om basische oplossingen te verkrijgen als bepaalde stoffen niet oplossen in neutrale of zure omgevingen.

[milieueffect]
Natriumhydroxide is een erg sterke base, en kan invloed hebben op de pH van grond- en oppervlaktewater. Ook kan het schadelijk zijn voor de menselijke huid en brandwonden veroorzaken. Natronloog is ook extreem gevaarlijk las het in het oog terechtkomt, aangezien het het hoornvlies kan aantasten.