Ongestreken papier

Omschrijving: 

Papier waarop geen strijklagen of dergelijke zijn aangebracht.

Ongestreken papier bestaat uit mechanisch (houthoudend) of chemisch (houtvrij) bewerkte houtvezels en eventueel lijm– en hulpstoffen om het geschikt te maken voor drukken, printen, schrijven of tekenen. Binnen deze hoofdgroep bestaat een grote diversiteit aan verschijningsvormen. Dit wordt in hoofdzaak bepaald door de variëteit in vezelkwaliteiten en andere hulpstoffen welke uiteindelijk leiden tot productkenmerken als: witheid/opaciteitstijfheideffenheidbedrukbaarheid, etc.
Ongestreken papier moeten vast, goed bedrukbaar zijn en een goede opaciteit hebben. Zij bestaan uit vezel- en hulpstoffen, zijn ongestreken, zoals ze uit de papiermachine komen. Ongestreken papier kan wit, gekleurd, houtvrij, houthoudend en uit recyclingvezels gemaakt worden.

* Opmerking van de redactie: tot de categorie ongestreken papier behoort bijv. het SC (supercalandered)-papier, superkalanderd, glad, houthoudend, ongestreken papier met een gramgewicht tussen 50 en 60 g/m2. houthoudende, opdikkende papiersoorten.