Houtvrij papier

Omschrijving: 
houtvrij papier

[definitie]
Houtvrij papier is gemaakt van houtvezels waaruit de lignine door bleking is verwijderd.

[toelichting]
Om celstof uit hout te winnen, moeten deze houtvezels worden ontsloten. Voor houtvrij papier wordt cellulose gemaakt door het hout chemisch te behandelen. Bij dit proces wordt de lignine (‘houtstof’, een chemische stof uit de celwand van de houtcellen) verwijderd.

[milieueffect]
Voor gebleekt ‘houtvrij papier’ is meer hout nodig dan voor ongebleekt ‘houthoudend’ papier, doordat daar de achterblijvende hoeveelheid lignine deel blijft uitmaken van het papier.
De gebruikte chemicaliën, zeker in geval van chloorhoudende stoffen, vereisen extra aandacht in het productieproces om milieueffecten te voorkomen.
Door de afwezigheid van lignine vergeelt en veroudert houtvrij papier minder snel dan houthoudend papier, wat belangrijk is voor archivering.