Archiefpapier

Omschrijving: 
[definitie]
Archiefpapier is een papier dat extreem oud kan worden.

[toelichting]
De laatste jaren worden er steeds meer en hogere eisen gesteld aan behoud van ons nationaal erfgoed. Voor conservering van voorwerpen, archiefbestanden en boeken wordt vaak papier gebruikt. Het papier dient dan als beschermlaag tegen zuren uit de omgeving.

Binnen Nederland moet archiefpapier voldoen aan eisen die worden voorgeschreven door het ICN (Instituut Collecties Nederland). Met name de reinheid, en daarmee de houdbaarheid, speelt een grote rol. Om er zeker van te zijn dat het papier tenminste 200 jaar oud wordt, moet het namelijk pH-neutraal en in een zuurvrije omgeving geproduceerd zijn. Daarnaast moet er een zeker percentage calciumcarbonaat aan toegevoegd zijn om een alkalische reserve (buffer tegen zure stoffen) te creëren.

Verder moet ook de chemische stabiliteit van de componenten in het papier erg hoog zijn. Het verminderen van de hoeveelheid zuur door een buffer aan te brengen zorgt ervoor dat de cellulosevezels niet aangevallen worden, maar bijvoorbeeld lignine (die nog aanwezig is in houthoudend papier) degraderen onder invloed van zonlicht en kunnen de stabiliteit van het papier ernstig aantasten. Hierdoor is archiefpapier houtvrij papier.