Houdbaarheid

Omschrijving: 

De houdbaarheid van papier wordt vastgesteld aan de hand van het vermogen van dat papier om zijn eigenschappen gedurende een heel lange tijd te bewaren. Dat is van belang voor de archivering van kostbaar drukwerk.
De invloed van licht, vocht, temperatuur, gassen, oxydatie en het gebruik van het papier/drukwerk bepalen alle voor een deel de levensduur van het papier. Die levensduur kan wel worden bevorderd, namelijk door ervoor te zorgen dat de aanvangssterkte hoog is, het vouwgetal hoog en het vulstofgehalte laag zijn, schadelijke stoffen niet aanwezig zijn en de vezels in het productieproces weinig beschadiging hebben opgelopen. Bovendien kunnen er hulpstoffen (melamineharsen en ureumformaldehydeharsen) worden toegevoegd die een levensduurverlengende eigenschap hebben.