Asgehalte

Omschrijving: 
Om de papiereigenschappen te verbeteren worden er vulstoffen toegevoegd.
Hierdoor worden onder andere de opaciteit hoger, het papieroppervlak gladder en het doorzicht van het papier lager. Nadeel is dat het papier minder sterk wordt.

Om te bepalen hoeveel vulstoffen er in het papier zitten kan men een bepaalde hoeveelheid papier in een speciale oven verbranden, waarna men het asgehalte kan bepalen door het overgebleven as te wegen.
Gestreken papier heeft hierdoor een hoger asgehalte dan ongestreken papier, omdat de coating voor een groot gedeelte uit vulstof bestaat. Deze resterende hoeveelheid is een maat voor de vulstoffen en pigmenten die in het papier aanwezig zijn. Deze mineralen kunnen immers niet verbranden.
Het asgehalte wordt uitgedrukt in %. Uiteraard betekent een groter getal een hoger aandeel aan minerale bestanddelen.