Zuurvrij

Omschrijving: 

[definitie]
‘Zuurvrij’ papier heeft een neutrale zuurgraad, ofwel een pH-waarde van ongeveer 7.

[toelichting]
Papier bestaat uit onder andere vezelshulpstoffen en vulstoffen. De zuurgraad van al deze onderdelen samen bepaalt de uiteindelijke zuurgraad van het papier, uitgedrukt in een pH-waarde tussen de 0 en 14. Waarden onder de 7 duiden op toenemende zuurheid – een eigenschap die de levensduur van papier negatief beïnvloedt. Zuurvrij papier is (veel) langer houdbaar dan niet-zuurvrij papier.

[milieueffect]
De zuurgraad van papier heeft geen invloed op het milieu. Zuurvrij papier is lang(er) houdbaar en daardoor duurzaam, wat belangrijk is voor archivering van papier.