Vouwgetal

Omschrijving: 

[definitie]
Het vouwgetal (ook wel aangeduid als ‘dubbelvouwgetal’) is een eigenschap van papier die een indicatie geeft van de sterkte van het papier.

[toelichting]
Het vouwgetal is het aantal keren dat een vel papier kan worden dubbelgevouwen zonder te scheuren. Deze papiereigenschap is vastgelegd in de internationale norm NEN-ISO 5626.
Behalve een indicatie van de sterkte van het papier kan het vouwgetal, gemeten voor en na (kunstmatige) veroudering, ook iets zeggen over de houdbaarheid van een papiersoort.

[milieueffect]
Het vouwgetal wordt beïnvloed door: de keuze van de grond- en hulpstoffen, de maling van de celstof en het gramgewicht.