Ureumformaldehyde

Omschrijving: 

[definitie]
Ureumformaldehyde is een hars die bestaat uit Ureum en formaldehyde.

[toelichting]
Ureamformaldehyde is een natsterktemiddel en vormt net als melamineformaldehyde een sterk vertakt netwerk dat de cellulosevezels op zijn plek houdt als het papier nat wordt. Deze vertakte structuur wordt niet aangetast door water, waardoor er  een soort frame ontstaat waar de cellulose vezels in blijven hangen. Ureumformaldehyde is bio-afbreekbaar en breekt in de bodem onder invloed van micro-organismes af tot CO2 en NH3, waardoor het ook wordt gebruikt voor langzame afgifte van stikstof in agrarische toepassingen.

[milieueffect]
Bij de afbraak van ureumformaldehyde kan formaldehyde vrijkomen, wat allergische reacties op kan wekken bij sommige mensen bij erg lage concentraties. Blootstelling aan dit materiaal kan kanker veroorzaken bij mens en dier.
Ureumformaldehyde is bio-afbreekbaar en zal dus niet ophopen in het milieu. Eutrofiëring is bij uremformaldehyde geen groot probleem, ondanks dat het als meststof gebruikt kan worden, omdat het maar langzaam afbreekt en niet in een keer een grote hoeveelheid stikstof in omgeving loslaat.