Eutrofiëring

Omschrijving: 

Eutrofiëring ontstaat door voedselverrijking van water (en uiteindelijk ook van de bodem) waardoor algen en hogere waterplanten beter kunnen groeien. Door onder andere overbemesting in de landbouw worden veel nitraten en fosfaten aan de bodem worden toegevoegd.