TEF

Omschrijving: 

[definitie]
TEF is een afkorting van Totally Effluent Free en duidt op afvalstroomvrije bleekmethode tijdens het papierfabricageproces.

[toelichting]
Houtvezels, ook wel celstof genoemd, vormen de basis voor papier. Bij het winnen van de vezels uit hout komt de stof die deze vezels bij elkaar houdt – lignine – vrij. Lignine verkleurt bruin onder invloed van licht en veroorzaakt daardoor vergeling van papier. Voor het verwijderen van lignine werd vroeger veelal chloor (Cl2) gebruikt, waardoor bij het bleken chloorhoudende afvalstoffen ontstonden. De papierindustrie schakelde in de jaren negentig van de vorige eeuw over op het ECF-proces (‘Elementair Chloorvrij’) en het TCF-proces (‘Totaal Chloorvrij’).
Inmiddels is ook een TEF-blekingsproces (Totally Effluent Free) in ontwikkeling, dat helemaal geen afvalstroom meer kent. TEF, ook wel Closed Loop Bleaching (CLB) genoemd, zou een proces zonder waterlozing zijn.

[milieueffect]
TEF staat voor een afvalstroomvrije bleekmethode zonder waterlozing.