TCF

Omschrijving: 
[definitie]
TCF is een afkorting van Totally Chlorine Free en duidt op het gebruik van uitsluitend volledig chloorvrij gebleekte pulp en grondstoffen bij het papierfabricageproces.

[toelichting]
TCF-bleking maakt gebruik van zuurstof (O2), waterstofperoxide (H2O2) en ozon (O3), en sinds enige tijd worden ook enzymen en formamidinsulfinzuur ingezet.
Bij de bleking met zuurstof word er met hoge pH (>12) gewerkt. De zuurstof reageert met de lignine en breekt het af tot kleinere componenten. Onder invloed van metaal-ionen (die in lage concentraties aanwezig zijn in hout) kunnen er echter ook radicalen gevormd worden die (ongewenst) kunnen reageren met cellulose.
De bleking met behulp van waterstofperoxide is vergelijkbaar met de bleking met behulp van zuurstof en wordt in sommige gevallen zelfs tegelijkertijd uitgevoerd.
Ozon wordt ook gebruikt om te bleken maar ozon is dusdanig reactief dat het ook de cellulose afbreekt.

In sommige gevallen worden er ook enzymen toegevoegd om het bleekprocces te versnellen. Het is nog onduidelijk hoe deze enzymen het proces versnellen, maar men vermoedt dat dit komt doordat de enzymen de structuur van lignine aanpassen waardoor de bleekstoffen beter bij de plekken kunnen komen waar ze reactief zijn.

[milieueffect]
TCF heeft geen chloorhoudende componenten, dus is op het gebied van afvalstoffen veel millieuvriendelijker. Het rendement is echter wel lager waardoor er meer hout verbruikt wordt. TCF is vaak ook minder selectief dan op chloor gebaseerde blekingsprocessen waardoor een deel van de cellulose ook afgebroken wordt.