Reductieve bleking

Omschrijving: 
[definitie]
Reductieve bleking modificeert lignine zodat het zijn kleur verliest. Hiervoor worden sulfietzouten gebruikt.

[toelichting]
Bij reductieve bleking wordt gebruik gemaakt van natriumhydrosulfiet (of ook natriumdithioniet genoemd) of zinkhydrosulfiet. De sulfiet-ionen (S2O4-) reageren met zuurstof, dat aan de lignine onttrokken wordt. Hierdoor verandert de structuur van de ligine waardoor de kleur verandert. Om te verzekeren dat de sulfiet-ionen reageren met de zuurstof die aan de lignine vastzit, vindt deze reactie plaats in een zuurstofvrije omgeving.
Het proces wordt bij voorkeur toegepast in een milieu met een pH-waarde van 6-7. Hydrosulfietbleking is minder intensief dan de oxidatieve peroxidebleking.
Reductieve bleking is moeilijker toepasbaar voor thermisch behandelde pulp. En ook is reductief gebleekte pulp naderhand gevoeliger voor vergeling dan oxidatief gebleekte pulp.
Bleken van ontinkt oud papier is met toevoegen van hydrosulfiet ook mogelijk gebleken.

[milieueffect]
Reductieve bleking veroorzaakt minder afval dan lignine verwijderende bleekmethodes.