Oxidatieve bleking

Omschrijving: 
[definitie]
Oxidatieve bleking is een bleking die lignine modificeert zodat het kleurloos is.

[toelichting]
Waterstofperoxide (met als alternatief natriumperoxide) vormt de basis van het oxidatieve bleekproces, waarvoor een alkalisch milieu nodig is. Het bleekmengsel kan bestaan uit bijv. 2% waterstofperoxide, 1,4% natriumhydroxide, 2% waterglas, natriumsilicaat en 0,3% DTPA.
Oxidatieve bleking pakt niet alle chromophore (kleurgevende) groepen aan en levert daardoor geen complete bleking. Als men volledig gebleekt papier wil, zal men verder moeten gaan met reductieve bleking.
Gewoonlijk duurt het proces ongeveer 2 uur, bij een temperatuur van rond de 70ºC. Om de beste blekingsgraad te krijgen en te handhaven, moet de pulp vervolgens verdund en afgezuurd worden tot neutraal/licht zuur en moet de niet verbruikte peroxide worden gereduceerd. Voor beide doeleinden kan zwaveldioxide (SO2) worden gebruikt en als dat in verband met het milieu niet kan, kan afzuring met zwavelzuur en reductie met natriumbisulfiet plaatsvinden.
Oxidatieve bleking is niet alleen mogelijk voor verse vezels, maar ook voor ontinkt oud papier.

[milieueffect]
Oxidatieve bleking veroorzaakt minder afval dan lignine-verwijderende blekingen.