Hydrosulfiet

Omschrijving: 
[definitie]
Hydrosulfiet is een bleekmiddel dat gebruikt wordt bij reductieve bleking.

[toelichting]
Hydrosulfiet kan een reducerende reactie aangaan met een zuurstof-atoom. Om lignine te verwijderen, reageert het hydrosulfiet met de zuurstof in de lignine. Hiervoor moet de reactie dus plaatsvinden in een zuurstofarme omgeving, anders neemt het rendement significant af. Hydrosulfiet wordt, naast de papierproductie, in veel andere industrieën gebruikt.

[millieueffect]
Hydrosulfiet heeft een erg hoge LD50 waarde (dosis die voor de helft van de proefdieren dodelijk is) van 5g/kg, waardoor het een erg veilig bleekmiddel is.