Natsterkte

Omschrijving: 

[definitie]
Met natsterkte wordt bedoeld de sterkte van papier dat onder water gedompeld is geweest.

[toelichting]
Natsterkte is een eigenschap van papier die een indicatie geeft van de sterkte van een papiersoort.
Om de natsterkte te verbeteren kan tijdens de papierproductie een natvastmiddel worden toegevoegd.

[milieueffect]
De natsterkte van papier stelt eisen aan de receptuur (o.a. de vezelsamenstelling, de maling van de grondstoffen en hulpstoffen) ervan.