Lignine modificerende bleking

Omschrijving:

Door het mechanisch ontsluiten van de vezels vindt oxidatie plaats, waardoor verkleuring optreedt door de vorming van chromophore groepen. Modificatie van die chromophore groepen kan middels een oxidatief proces of een reductief proces. Om een nog beter resultaat te behalen kunnen beide processen na elkaar worden toegepast: als eerste het oxidatieve en vervolgens het reductieve bleekproces.