Watervastheid

Omschrijving: 
[definitie]
Onder watervastheid worden verschillende eigenschappen bedoeld die te maken hebben met de reactie van papier en drukwerk op vocht.

[toelichting]
Onder watervastheid wordt verstaan:
– bij contact met vocht niet afgeven van afdrukken
– bij natmaken niet bloeden van de afdruk
– weerstand van de strijklaag van gestreken papier tegen bevochtiging op een drukpers.
Watervastheid is gericht op het oppervlak van het papier (waaronder drukwerk) dit in tegenstelling tot natsterkte wat de sterkte van het papier zelf is als het nat is.
De reden dat drukwerk gaat verlopen als het nat wordt, is omdat sommige pigmenten (deels) oplossen in water.  Als het papier nat wordt, lost een deel van de pigmenten op, om later op een andere plaats weer neer te slaan. Pigmenten die slecht oplossen in water hebben hier veel minder last van. Ook het goed hechten van de pigmenten aan de papiervezels kan de watervastheid vergroten.
Coatings hebben ook een watervastheid. Ook hier geldt dat de coating, als deze bevochtigd is voor een deel opnieuw kan oplossen. De coating kan dan (deels) wegspoelen of weer neerslaan wat voor een oneffen dekking zorgt. Coatings die gebruikmaken van polymeren met een sterk vertakt netwerk (zoals natsterktemiddelen doen voor papier) hebben vaak een grotere watervastheid, omdat het polymeernetwerk de deeltjes van de coating op zijn plaats houdt, wat wegspoelen door water bemoeilijkt.

[milieueffect]
Watervaste inkten lossen vaak slecht op in water, waardoor er met organische oplosmiddelen gewerkt moet worden, met alle afvalproblemen van dien.