TMP (thermo mechanical pulp)

Omschrijving: 
[definitie]
Dit proces dat veel lijkt op RMP heeft als extra stap dat het hout voorverwarmd wordt.

[toelichting]
Bij het TMP-proces worden de chips voorverwarmd onder atmosferische druk (met warm waswater en afvalstoom uit het proces), gewassen (verwijderen van zand, steen, metaal en andere stoffen die er niet in thuishoren) en ontdaan van aanhangend water en gedoseerd voor het refinerproces.

[millieueffect]
De temperatuur in de refiner is hoger, waardoor de lignine beter losgeweekt wordt, wat hogere kwaliteit vezels tot gevolg heeft. Dit proces kost echter wel meer energie dan RMP, maar het papier gaat langer mee.