Refiner

Omschrijving: 

[definitie]
Een refiner is het onderdeel van de papierfabriek waar hout met messen tot vezels wordt verwerkt.

[toelichting]
Refiners verkleinen de vezels volgens het mechanische proces. Een refiner bestaat simpel gezegd uit een huis met daarin een vaste en een draaiende schijf. Het is een opvolger van de Hollander, de eerste generatie van mesmalers.
Op de naar elkaar toegekeerde kanten van de schijven zijn verhogingen aangebracht in een groefpatroon (messen), vanaf het middelpunt naar de buitenkant verlopend van zeer grof naar zeer fijn.
De chips worden met water bij het middelpunt in de refiner gebracht, waar het grove gedeelte van de schijven de chips beschadigt en in splinters breekt. Vervolgens verplaatst de stroom zich naar de buitenkant van de schijven en worden de splinters hoe langer hoe fijner bewerkt tot vezels.
De werking van de messen wekt een grote hoeveelheid warmte op, waardoor de lignine verweekt en de vezels in hun lengterichting vrij komen te liggen.
Er zijn, naast de hier beschreven een schijfsrefiners, ook dubbelschijfrefiners. In plaats van 1 bewegende schijf, bewegen beide schijven en wel in tegengestelde richting.

[milieueffect]
Bewerking in de refiner vereist enorm veel energie, zelfs 1½  keer zoveel als een systeem met slijpstenen. Voor wat betreft het energieverbruik komt het refinerproces na de droogpartij in de papiermachine op de tweede plaats.
Daar staat tegenover dat een refiner pulp maakt met meer lange vezels en minder fijnstof dan houtslijp, waardoor betere sterkte-eigenschappen worden verkregen.