Stikstofoxides

Omschrijving: 
[definitie]
Stikstofoxides (algemene formule NOx) zijn chemische gassen die vrijkomen bij de verbranding van stikstofhoudende stoffen en materialen.

[toelichting]
Bij verbranding komen de stikstofoxides NO en NO2 vrij. In vochtige lucht kunnen deze gassen salpeterzuur (HNO3) vormen, dat op zijn beurt weer neerslaat als ‘zure regen’. Regen die stikstof bevat, leidt ook tot eutrofiëring, aangezien dit zorgt voor een stikstof rijkere bodem
Er zijn veel soorten stikstofoxides waarvan NO en NO2 de meest voorkomende zijn, aangezien andere stikstofoxides niet stabiel zijn bij standaard druk en kamertemperatuur.

[milieueffect]
Stikstofoxides zijn schadelijk voor de luchtwegen van de mens. Verder kan stikstofmonoxide (NO) ozon omzetten in zuurstof waardoor de ozonlaag aangetast wordt. Hiernaast kan het, zoals eerder vermeld, zure regen veroorzaken.