RMP (Refiner Mechanical Pulp)

Omschrijving: 
[definitie]
Een van de meest simple mechanische ontsluitingsvormen is RMP, refiner mechanical pulp. Het vindt plaats bij atmosferische druk van 120oC

[toelichting]
Een vereiste voor het RMP-proces dat vers hout met een hoog vochtgehalte wordt gebruikt. Zagerij-afval is ook geschikt voor het RMP-proces.
In het RMP-procces wordt gebruikgemaakt van gechipt hout. Het hout wordt in een refiner geleid. Een refiner bestaat uit een of meer platen met messen erop. De platen draaien en drukken hierbij tegen een stilstaande plaat, waarbij de vezel bij contact met de platen en messen uit het hout wordt getrokken. Het hout dat op deze manier verkregen is wordt houtslijp genoemd.
Het is een atmosferisch proces, meestal in twee trappen en een temperatuur van 120oC in de maalzone. Economisch gezien is het niet haalbaar de toegevoerde energie terug te winnen. Het is hooguit geschikt voor de productie van warm water, al is hierbij het transport van het warme water een belemmerende factor.